God e-learning

er en øjenåbner

Det effektive læringsdesign

Læringsdesign handler om at give det faglige indhold en passende form, så målgruppen får de bedste forudsætninger for at nå frem til læringsmålet.

Et veldrejet læringsdesign sikrer, at kurset er både forståeligt, motiverende og engagerende, og at det lærte kan anvendes i praksis.

Udviklingsproces

Research & Analyse

Fastlæggelse af læringsbehov, læringsmål, format og anvendelsesscenarier

Fagligt indhold

Research inden for fagområde, vinkling og fokus, valg af relevante eksempler og cases

Læringsdesign

Opbygning og strukturering af kurset, valg af virkemidler, medier samt sproglig og visuel stil

Storyboard

Udformning af speak, tekster, visuelle elementer, funktionalitet, manuskripter og cases

Hvad er læringsdesign?

Læringsdesign er bl.a.

  • Perspektiv og fokus i indhold
  • Opbygning og strukturering af kurset
  • Valg af virkemidler
  • Valg af medier

Du får et læringsdesign baseret på indsigt i læreprocesser, didaktik og læringsstile, hjernens kognitive funktioner og hukommelse.

Det lyder muligvis meget lidt spændende og temmelig abstrakt. Det er det ikke. Læringsdesign handler om at finde de gode historier, de interessante vinkler, de genkendelige situationer og alt det andet, der kan gøre stoffet levende, nærværende og vedkommende. Et godt læringsdesign skal give målgruppen lyst til at lege med.

Hvad er et storyboard?

Storyboard, drejebog, manuskript. Betegnelserne er mange – indholdet er det samme: Den konkrete udformning af læringsdesignet. Det er her kreativiteten og de formidlingsmæssige evner skal i spil, når der skal skrives tekster, speak og udformes visuelle og funktionelle elementer.

Storyboardet beskriver alle de auditive, visuelle og funktionelle elementer, kurset består af.  Det indeholder bl.a.

  • Speak
  • Tekster
  • Manuskripter til video, animationer mv.
  • Specifikation af illustrationer, billeder og øvrige visuelle elementer
  • Specifikation af interaktive funktioner, fx øvelser, spil, scenarier

Spar tid og penge

Et gennemarbejdet storyboard sikrer, at produktionsprocessen ikke bliver fyldt med om’ere. Storyboardet er kravspecifikationen til produktionsteamet. Derfor er en præcis og forståelige beskrivelse af kursets indhold, form og funktionalitet en nødvendighed – de er som regel ikke tankelæsere.

Hos mig får du et fiks og færdigt storyboard, klar til produktion – enten hos dig selv eller hos et professionelt bureau.

Fælles udvikling

Udviklingen af både læringsdesign og storyboard sker i et tæt samarbejde med jer. Hvem og hvor mange, der inddrages i kurset, afhænger af både kursets omfang, den faglige kompleksitet og de organisatoriske forhold. To roller skal dog altid besættes: ”Faglig ekspert” og ”Målgruppe ekspert”.

Ofte indgår workshops, interviews, besøg hos medarbejderne ude i virkeligheden og studie af faglige materialer som en del af projektet – i hvert fald i større projekter. Det kan også være, at I allerede har gjort den del af arbejdet, så I kan servere det hele til mig på et sølvfad.